Sistematski pregledi

 

U poliklinici Mercur Nera možete obaviti sistematski pregled koji obuhvata sljedeće:

  1. Kompletna laboratorijska obrada krvi
  2. Analiza urina
  3. Internistički pregled
  4. Provjera elektrofiziologije srca (EKG)
  5. Ultrazvučni pregled abdomena i štitaste žlijezde