Konsultativni pregledi

 

U poliklinici je moguće obaviti preglede sljedećih specijalista:

  1. Urolog-pregled, ultrazvuk
  2. Onkolog-pregled, ultrazvuk
  3. Neurolog
  4. Ortoped-pregled, EHO pregled
  5. Psihijatar
  6. Fizijatar-pregled, terapijski tretmani
  7. Radiolog-eho pregled
  8. Neurohirurg
  9. Hirurg

Stručni tim saradnika u poliklinici obogaćen je eminentnim stručnjacima različitih specijalnosti iz regiona.