Interna medicina

 

Hematalogija, Kardiologija, Endokrinologija, Reumatologija, Pulmologija, Alergologija, Nefrologija, Gastroenterologija, Hepatologija, Higijena ishrane i dijetetika