Ambulantno liječenje

Jedna od naših usluga je i ambulantno liječenje, koje podrazumijeva sljedeće:

 1. Jednodnevno liječenje u poliklinici (posebno opremljena ambulanta za dnevni boravak uz potpunu privatnost, uz mogućnost boravka pratioca)
 2. Intenzivna terapija
 3. Kompletna medicinska obrada uz laboratorijsku dijagnostiku
 4. Oksigenoterapija, inhalacije
 5. Parentalna medikamentalna terapija (injekcije i infuziona terapija)
 6. Sva ultrazvučna i doppler dijagnostika
 7. Radiološka dijanostika –ultrazvučni pregledi
 8. Test opterećenja srca (ergometrija), stres ehokardiografija
 9. 24-satni Holter EKG-a i krvnog pritiska
 10. Šivenje rana i previjanje
 11. Preventivni i predoperativni pregledi

Kada je u pitanju radiološka dijagnostika, u poliklinici obavljamo sljedeće ultrazvučne preglede:

 1. Ultrazvuk srca
 2. Ultrazvuk trbuha
 3. Ultrazvuk štitaste žlijezde
 4. Ultrazvuk površnih struktura
 5. Ginekološki ultrazvuk
 6. Urološki ultrazvuk
 7. Ortopedski ultrazvuk
 8. CNS

Takođe, obavljamo sljedeće terapijske tretmane:

  1. Kvantna terapija-magnet, laser, infraruž
  2. Tens terapija-fizijatrijske procedure bolnih stanja osteomuskularnog sistema, neuralgije, stanja nakon povreda i preloma

PZU Poliklinika Mercur Nera nudi usluge patronažne službe:

 1. Medicinsko praćenje pacijenata u kućnim uslovima (specijalistički pregled, laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika)
 2. Uzimanje uzoraka krvi i urina po pozivu (kućne posjete i kućna njega)